« terug naar vorige pagina

Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Carrousel

Huisartsenpraktijk Carrousel

Carrouselplein 6
7731 EG Ommen
Telefoon: 0529-451462, 0529-450024, 0529-451451
Spoed: 0529-455511

Van der Veen 0529-451462

Jansen Holleboom 0529-450024

Hutten 0529-215600

Van den Berg 0529-451451

Voor website: www.huisartsommen.nl

 

Spoedgevallen

Spoednummer overdag: 0529-455511

Buiten werktijden: 0900-3336333

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Openingstijden

De praktijk is op werkdagen geopend van 8.00 tot 17.00 uur.

Uw eigen huisarts heeft bepaalde dagdelen waarop hij/zij niet beschikbaar is voor patiëntencontacten (spreekuren, telefonisch overleg en dergelijke). U kunt dan, alleen voor spoedgevallen, terecht bij één van de andere artsen van de Carrouselpraktijk.

Dagen waarop uw huisarts/ assistente werkt, kunt u vinden onder het kopje medewerkers.

Afspraak maken

Er is geen inloopspreekuur.

Voor het maken van een afspraak voor het spreekuur kunt u het beste ’s ochtends bellen, bij voorkeur vóór 10.30u., ook voor het aanvragen van huisbezoeken. Belt u op het praktijknummer van uw eigen huisarts?
(mw. Jansen Holleboom: 0529-450024, dhr. van den Berg: 0529-451451, mw. van der Veen: 0529-451462, mw. Huuten, tel 0529-215600).

Onder het kopje medewerkers kunt u zien wanneer u huisarts wel/ niet aanwezig is.

Uitslagen moeten we ’s ochtends eerst verwerken; u kunt daarvoor en voor andere zaken het beste tussen 13.30 en 15.30u bellen.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard, de spoedeisendheid en de benodigde tijd van/voor uw eventuele klachten. Soms kan zij uw vraag direct beantwoorden of u een advies geven.

De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd
Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

 

Telefonisch spreekuur

Voor al uw vragen kunt u het praktijknummer van uw eigen huisarts bellen, bij voorkeur  tussen 8.00 en 10.00 uur.

(mw. Jansen Holleboom: 0529-450024, dhr. van den Berg: 0529-451451, mw. van der Veen 0529-451462, mw. Hutten 0529-215600).

Hoe werkt het?
De assistente staat u te woord en kan u vaak direct zelf helpen. Zo nodig wordt uw vraag besproken tijdens ons overleg tussen 10.30 en 11.00 uur. U kunt vervolgens terugbellen naar de assistente tussen 13.30 en 15.30 of u wordt teruggebeld door de huisarts.

Hiermee is het bezwaar van altijd in gesprek zijn tijdens het -korte- telefonische spreekuur komen te vervallen. Bovendien heeft de assistente of uw huisarts zo nodig meer tijd om over uw vraag na te denken of iets op te zoeken.

Avond-,nacht- en weekenddienst

De waarneming ’s avonds, ’s nachts en in het weekend is geregeld door de centrale huisartsenpost.

Wanneer u 0900 – 3336333 belt, wordt u te woord gestaan door een ervaren -en speciaal hiervoor opgeleide- doktersassistente.

De huisartsenpost is niet zonder telefonische afspraak te bezoeken. Indien medisch noodzakelijk worden er ook huisbezoeken afgelegd.

Adres huisartsenpost
De post is gevestigd in het Streekziekenhuis Hardenberg.

De Huisartsenpost in Hardenberg  is onderdeel van een grootschalige dienstenstructuur waarbij de huisartsen uit de regio -dus ook uit Ommen- op de post werkzaam zijn.

Huisbezoek

Bel voor het aanvragen van een huisbezoek het praktijknummer van uw eigen huisarts.

(mw. Jansen Holleboom: 0529-450024, dhr.van den Berg: 0529-451451, mw. van der Veen: 0529-451462, mw. Hutten: 0529-215600)

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Omdat de praktijk betere mogelijkheden biedt voor onderzoek en behandeling, zult u zoveel mogelijk worden verzocht naar de praktijk te komen.

Assistentes

In onze praktijk werken 6 assistentes. Alle 6 de assistentes werken voor alle 3 de huisartsen!

De doktersassistente heeft in onze praktijken een belangrijke rol. Zij coördineert de agenda’s en zorgt ervoor dat de organisatie in de praktijk soepel verloopt.

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt.
Als u een afspraak wilt maken, zal zij u vragen naar de reden. Zo kan zij in overleg met u bepalen op welke termijn en door wie u gezien moet worden en hoeveel tijd hiervoor uitgetrokken zal worden.

Soms kan uw probleem telefonisch opgelost worden. Zij heeft een gedegen medische opleiding genoten en volgt regelmatig nascholing. Uiteraard heeft ook zij haar beroepsgeheim. Zij kan u, zo nodig na overleg met uw huisarts, adviezen geven over velerlei zaken.

De Ommer huisartsen hebben voor diverse aandoeningen geprotocolleerde afspraken met de Ommer doktersassistentes gemaakt. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek.

U kunt bij de assistente verder terecht voor:
· het meten van de bloeddruk
· verbinden van wonden
· oren uitspuiten
· hechtingen verwijderen
· urine onderzoek
· (kwartaal)controles in het kader van hart- en vaatziekten en suikerziekte
· uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
· aanstippen van wratten
· verstrekken van informatiefolders

Maak hiervoor telefonisch een afspraak, bij voorkeur voor 10.30 uur.

Praktijkondersteuner Somatiek

Onze praktijkondersteuners zijn Ceciel Huuskes, Diana Martena en Marlijn Keizer (zie Medewerkers).

De praktijkondersteuners ondersteunen vooral patiënten met chronische aandoeningen. Zoals astma en andere chronische longziekten, suikerziekte en hart- en vaatziekten. Een belangrijke taak hierbij is uitleg en voorlichting.

 

Andere spreekuren

 

Diabetes-/ CVRM spreekuur
door de doktersassistente, volgens afspraak.
De jaarcontrole wordt door de praktijkverpleegkundige gedaan.
Astmaspreekuur
door de praktijkverpleegkundige, volgens afspraak
Hypertensiespreekuur
wordt door de doktersassistente en de praktijkverpleegkundige gedaan.

Thuisarts.nl

www.thuisarts.nl 

Thuisarts.nl geeft betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte:

 • bij vragen en klachten thuis;
 • voor, tijdens en na uw bezoek aan de huisarts.

Thuisarts.nl is samengesteld door huisartsen.

Voor wie is deze site bedoeld?

Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten.
U kunt de informatie op deze website gebruiken:

 • om gezond te blijven;
 • om klachten zelf aan te pakken;
 • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
 • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
 • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
 • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

Huisartsen kunnen deze site gebruiken als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

Hoe zoekt u informatie op?

U kunt de informatie op drie manieren zoeken:

 1. op alfabet via de letterbalk
 2. met een zoekwoord
 3. op lichaamsdeel

Wat biedt Thuisarts.nl?

Elk onderwerp begint met een korte samenvatting. Als u verder klikt, krijgt u antwoord op vragen als:

 • Waardoor komt het?
 • Kan het kwaad?
 • Wat kan ik er zelf aan doen?
 • Hoe wordt het behandeld?
 • Wanneer moet ik contact opnemen met mijn huisarts?
 • Hoe gaat het verder?
 • Waar vind ik meer informatie?

Vaak staan er filmpjes, plaatjes of tekeningen bij met uitleg of instructies.

Op Thuisarts.nl zoekt u naar informatie waar en wanneer het u uitkomt. De website vertelt wat u zelf kunt doen aan uw klachten én wanneer u de huisarts moet bellen.

Hoe betrouwbaar is de informatie?

Huisartsen werken met wetenschappelijke richtlijnen. De teksten op Thuisarts.nl zijn (waar mogelijk) op de volgende richtlijnen gebaseerd:

 • NHG-Standaarden (richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap);
 • FarmacoTherapeutische Richtlijnen (richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap);
 • Multidisciplinaire richtlijnen (van zorgverleners van verschillende specialisaties);
 • Landelijke Transmurale Afspraken (tussen huisartsen en specialisten);
 • Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraken (tussen huisartsen en bijvoorbeeld psychologen of jeugdartsen);
 • Richtlijnen van het Landelijk Centrum voor Infectieziekten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Waar mogelijk zijn de teksten op Thuisarts.nl afgestemd met patiëntenorganisaties die informatie geven die op wetenschappelijk onderzoek is gebaseerd.

De informatie is gebaseerd op reguliere geneeskundige wetenschap. Thuisarts.nl is onafhankelijk van commerciële bedrijven, zoals bijvoorbeeld de farmaceutische industrie.