Waar kunnen wij u mee helpen?

Start dropdown content
sluiten

Herhaal medicatie

Herhaalmedicatie online bestellen.

Bestel uw herhaalmedicatie snel en makkelijk online via MijnGezondheid.net.

Naar MijnGezondheid.net

Ik wil meer informatie

 

 


 

Herhaalmedicatie bestellen via de receptenlijn

De receptenlijn is 24 uur per dag bereikbaar.
Door de benodigde medicatie, samen met uw naam en geboortedatum, in te spreken kunt u eenvoudig bestellen.

Bel dr. van der Veen 0529-451462

Bel dr. van den Berg 0529-451451

Bel dr. Jansen Holleboom 0529-450024


 

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Afspraak maken

 

 

Maak uw afspraak snel en makkelijk online via MijnGezondheid.net.
U kunt een afspraak maken met uw eigen huisarts of zijn/haar waarnemer [zie onder]. Als u de afspraak heeft gemaakt, staat deze direct in onze agenda. Afspraken met de assistente – oren uitspuiten, uitstrijkjes, injecties, bloeddruk meten etc. – dienen telefonisch afgesproken te worden.

Iedere maandag werkt dr. Hutten in de praktijk voor dr. van der Veen

Op elke donderdag werkt dr. Hospers in de praktijk voor dr. van den Berg

Naar MijnGezondheid.net

Ik wil meer informatie

Let op: ingrepen, plaatsen spiraal en afspraken bij de assistente (uitstrijkjes, oren uitspuiten, injecties etc.) kunt u NIET online maken! Hiervoor dient u telefonisch een afspraak te maken.

U kunt ook telefonisch een afspraak maken. Om een goede inschatting te kunnen maken neemt de assistente uw klachten met u door.

Bel dr. van der Veen 0529-451462

Bel dr. van den Berg 0529-451451

Bel dr. Jansen Holleboom 0529-450024

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Stel een vraag

U kunt uw vraag stellen op MGN

Met een e-consult kunt u minder dringende vragen voorleggen aan uw huisarts, praktijkondersteuner of assistente. Stel uw vraag direct via het patiënten portaal MijnGezondheid.net.

 


Naar MijnGezondheid.net

Ik wil meer informatie

 


 

Bespreekt u uw medische klachten liever direct met een van onze medewerkers?

Elke werkdag open tussen 08:00 – 17:00 uur.

Bel dr. van der Veen 0529-451462

Bel dr. van den Berg 0529-451451

Bel dr. Jansen Holleboom 0529-450024

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Inschrijven

De praktijken van van dokter van der Veen en dokter Jansen Holleboom zijn momenteel open voor nieuwe patiënten. 

Als u het inschrijfformulier uitprint en ingevuld bij ons afgeeft met een kopie van het identiteitsbewijs kunnen we u inschrijven. U kunt het inschrijfformulier via de download knop hieronder vinden.

Wilt u zich ook afmelden bij uw oude huisarts en zorgen dat uw medische gegevens naar ons verstuurd worden?

 

Download

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij

.

Zo houden we de huisartsenzorg in Ommen overeind:

Het aantal positieve testen neemt ook in onze regio flink toe. Het is essentiëel dat de maatregelen worden nageleefd tijdens het bezoek aan de huisartsenpraktijk:

 • 1,5 meter afstand, mondkapje dragen en bij het maken van een afspraak tijdig aan te geven of u coronaklachten heeft.
 • Bij coronaklachten: PCR-test! Een positieve zelftest geeft een eerste indicatie maar dient NIET gebruikt te worden als u klachten heeft. 
 • (Nog) niet gevaccineerd? Neem bij vragen of twijfel contact op met uw huisarts om samen een afweging te maken.
 • Boostervaccinatie: Er komt een booster beschikbaar voor mensen van 60 jaar en ouders dit wordt door de GGD geregeld en hier hebben wij ook geen invloed op.
 • Nu de zorg weer overbelast dreigt te raken, kan het gebeuren dat we u minder snel op de spreekuur kunnen zien dan u misschien gewend bent. De maatregelen nemen we juist om de noodzakelijke zorg goed te kunnen blijven verlenen. We hopen daarom op uw begrip en rekenen op uw medewerking.

Openingstijden

Nieuws

Met pensioen!

Na 37 jaar dokteren waarvan 30 jaar als huisarts in Ommen draagt Michiel Andriessen zijn praktijk over aan Daniëlle van der Veen. Hij zal wat vaker op plekken als op deze foto te zien zijn.

Velen van u kennen dokter van der Veen al; zij werkt al 6 jaar 1 en tegenwoordig 2 dagen per week in de praktijk van dokter Andriessen. Zij is goed ingewerkt in ons team en in de regio en de overgang voor u als patiënt zal zeker soepel verlopen.

U bent uitgenodigd om op 4 februari 2022 tussen 16 en 18 uur afscheid te nemen van Michiel Andriessen en/of kennis te maken met Daniëlle van der Veen op de Koeksebeld, Zwolseweg 13 te Ommen.

Griep- en pneumokokkenvaccinaties 2021

Volgende week zullen de uitnodigingen voor de griep- en pneumokken-vaccinaties de deur uit gaan. Voor de prik momenten zie verder.

Dit jaar wordt de leeftijdgroep geboren tussen 1 januari 1948 en 31 december 1952 uitgenodigd voor de pneumokokken-vaccinaties.

De doelgroepen voor de griepprik zijn uitgebreid. Zo kunnen zwangere vrouwen, mensen met een BMI boven de 40, mensen met neurologische aandoeningen en mensen met dementie nu ook een afspraak voor een griepprik maken. 

Mocht u hierover nog vragen hebben, neemt u dan contact op met de praktijk.

Prikdata:

 • ma 1 nov 18.00-19.00
 • ma 8 nov 16.00-16.45
 • di 30 nov 16.00-16.45
 • do 2 dec 16.00-16.45

 

 

Loop je lichter in Ommen/Hardenberg

09-09-2021

Loop je lichter in Ommen/Hardenberg

Er zijn veel mensen met lichte psychische klachten: vaak piekeren, altijd een gespannen of onzeker gevoel, of steeds weer die stemmingsdip. Uit onderzoek blijkt dat (hard)lopen veel mensen helpt om zich lekkerder te voelen. Direct na de training is het effect van de ontspanning en de afleiding voelbaar. Op lange termijn voelen mensen zich beter door de invloed van de vrijgekomen endorfine. Herkent u zich in de terugkerende lichte psychische klachten? En weet u uit ervaring dat inspanning meestal wel een positief effect op u heeft? Misschien is ‘Loop je lichter’ dan iets voor u.

 

Vaccinatiebewijs

Wilt u een bewijs van vaccinatie voor reizen of voor toegang tot een evenement of binnenlocatie?

Dan kunt u terecht op de website CoronaCheck.nl of de app CoronaCheck op uw smartphone. U kunt daar zelf direct uw vaccinatiebewijs regelen.

Heeft u hulp nodig bij het gebruik van de CoronaCheck website of app? Neemt u dan contact op met de Rijksoverheid. Belt u dan naar 0031-247247247. Daar zitten mensen klaar om u te helpen, ook als u zelf geen computer heeft.

Heeft u CoronaCheck.nl geprobeerd, maar is uw vaccinatiebewijs daar niet te vinden? Alleen als u door onze huisartsenpraktijk volledig bent gevaccineerd, kunnen wij u mogelijk helpen.

Stuurt u dan een bericht naar onze praktijk via Mijngezondheid.net,  geef daarbij aan dat u een bewijs van volledige vaccinatie wilt krijgen, omdat dat dit niet is gelukt via CoronaCheck.nl.

Als het voor ons mogelijk is om u wel een vaccinatiebewijs te geven, dan sturen we u dat toe via beveiligde e-mail.

Het heeft geen zin om onze praktijk hierover te bellen.

 

Kijk op de website van de overheid voor meer informatie over wat u zelf kunt doen om aan een vaccinatiebewijs te komen.

 

Vaccinatie 60+ met AstraZenica vaccin

Heldere antwoorden op uw vragen

Iedereen tussen 60 en 65 jaar krijgt de gelegenheid om bij de huisarts gevaccineerd te worden tegen Corona met het AstraZenica vaccin.

 

MijnGezondheid.net

Met name nu maar ook in de toekomst is het prettig zaken veilig en op
afstand kunt regelen. U kunt vanaf nu gebruik maken van een online
patiëntenportaal. Via dit portaal kunt u online afspraken maken,
herhaalrecepten aanvragen, via email-consult een vraag aan uw huisarts
stellen en een deel van uw dossier inzien.

U vindt dit portaal op www.mijngezondheid.net.

 

Uitgelicht

Meer informatie

 • De waarneming ’s avonds, ’s nachts en in het weekend is geregeld door de centrale huisartsenpost.

  Wanneer u 0900 – 3336333 belt, wordt u te woord gestaan door een ervaren -en speciaal hiervoor opgeleide- doktersassistente.

  De huisartsenpost is niet zonder telefonische afspraak te bezoeken. Indien medisch noodzakelijk worden er ook huisbezoeken afgelegd.

  Adres huisartsenpost
  De post is gevestigd in het Saxenburgh Medisch Centrum.

  De Hardenbergse huisartsenpost is onderdeel van een grootschalige dienstenstructuur waarbij de huisartsen uit de regio -dus ook uit Ommen- op de post werkzaam zijn.

 • Bel voor het aanvragen van een huisbezoek het praktijknummer van uw eigen huisarts.

  (mw. Jansen Holleboom: 0529-450024, dhr.van den Berg: 0529-451451, mw D.V. van der Veen: 0529-451462)

  Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

  De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Omdat de praktijk betere mogelijkheden biedt voor onderzoek en behandeling, zult u zoveel mogelijk worden verzocht naar de praktijk te komen.

 • In onze praktijk werken 5 assistentes. Alle 5 de assistentes werken voor alle 3 de huisartsen!

  De doktersassistente heeft in onze praktijken een belangrijke rol. Zij coördineert de agenda’s en zorgt ervoor dat de organisatie in de praktijk soepel verloopt.

  De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt.
  Als u een afspraak wilt maken, zal zij u vragen naar de reden. Zo kan zij in overleg met u bepalen op welke termijn en door wie u gezien moet worden en hoeveel tijd hiervoor uitgetrokken zal worden.

  Soms kan uw probleem telefonisch opgelost worden. Zij heeft een gedegen medische opleiding genoten en volgt regelmatig nascholing. Uiteraard heeft ook zij haar beroepsgeheim. Zij kan u, zonodig na overleg met uw huisarts, adviezen geven over velerlei zaken.

  De Ommer huisartsen hebben voor diverse aandoeningen geprotocolleerde afspraken met de Ommer doktersassistentes gemaakt. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek.

  U kunt bij de assistente verder terecht voor:

  • het meten van de bloeddruk
  • verbinden van wonden
  • oren uitspuiten
  • hechtingen verwijderen
  • zwangerschapstest
  • urine onderzoek
  • suiker- en Hb-controle
  • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
  • reizigersadvisering en vaccinaties
  • aanstippen van wratten
  • verstrekken van informatiefolders

  Maak hiervoor telefonisch een afspraak, bij voorkeur voor 10.30 uur.

 • Onze praktijkondersteuners zijn Ceciel Huuskes, Diana Martena en Marlijn Keizer.

  De praktijkondersteuners ondersteunen vooral patiënten met chronische aandoeningen.

  Zoals astma en andere chronische longziekten, suikerziekte. Een belangrijke taak hierbij is uitleg en voorlichting. Ook doet zij onderzoek. Ook begeleiden zij patienten om te stoppen met roken.

 • Roel van Tienen is sinds november 2014 voor alle huisartsen in Ommen werkzaam als praktijkondersteuner GGZ (geestelijke gezondheidszorg). Roel is sinds 1997 werkzaam binnen de psychiatrie als (sociaal psychiatrisch) verpleegkundige en heeft ervaring met alle leeftijden en diverse problematiek. Zijn specialisaties zijn crisisinterventie, werken met de sociale omgeving van mensen, jeugd, autisme en ADHD.

  Na doorverwijzing door uw huisarts kunt u bij hem afspreken voor diagnostiek, begeleiding en korte behandeling van psychische klachten. Zijn werkdagen zijn dinsdag, woensdag en donderdag.

  • Wrattenspreekuur
   Uitsluitend op afspraak. Voor het behandelen van wratten maken wij gebruik van stikstof. De meeste wratten verdwijnen echter vanzelf binnen een jaar. Bij (pijn)klachten kunt u (voor uw kind) een afspraak maken om de wrat(ten) aan te laten stippen.
  • Diabetesspreekuur
   Door de doktersassistente, volgens afspraak.
   De jaarcontrole wordt door de praktijkverpleegkundige gedaan.
  • Astmaspreekuur 
   Door de praktijkverpleegkundige, volgens afspraak
  • Hypertensiespreekuur
   Wordt door de doktersassistente en de praktijkverpleegkundige gedaan.
 • N.a.v. overleg met uw huisarts kunt u deze test invullen.
  Indien u deze test volledig ingevuld hebt, kunt u deze zelf uitprinten en inleveren bij de praktijk.

  Klik hier voor de 4dkl test

 • Gaat u op reis met medicijnen?

  Kijk dan of de medicijnen die u meeneemt op de lijst van opiumwetmiddelen staan om te voorkomen dat u op vakantie problemen krijgt. Medicijnen die voorgeschreven worden voor bijvoorbeeld ADHD zoals Ritalin, en slaapmedicatie zoals Oxazepam en Temazepam vallen ook onder de Opiumwet. In veel landen zijn deze medicijnen verboden. Om met deze medicijnen toch naar andere landen te reizen, heeft u een Schengen– of Engelstalige medische verklaring nodig.

  Lees verder hoe u deze verklaringen kunt verkrijgen.

  bron: http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-7-76-gaat-u-op-reis-met-medicijnen

 • Als u door uw huisarts bent doorverwezen voor verder onderzoek (bijv. bloedprikken, foto, echo, kweek) dan dient u zelf terug te bellen voor de uitslag, bij voorkeur tussen 13.30 en 15.30u. Tenzij anders met u afgesproken door de arts.

 • kijk hier voor een film

  Lees meer

Medewerkers

E.T.H. van den Berg
Huisarts

Spreekuren op: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.

Lees meer

A.G.M. Jansen Holleboom
Huisarts

Spreekuren op: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Lees meer

D. van der Veen
Huisarts

Spreekuur op: dinsdag, donderdag en vrijdag.

Lees meer

Esmée Wissink
Doktersassistente

Aanwezig op: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend.

Lees meer

Marit Altena
Doktersassistente

Aanwezig op: maandag , donderdag en vrijdag.

Lees meer

Margreet Bosch
Doktersassistente en spreekuurondersteuner

Aanwezig op: dinsdag, woensdag en vrijdag.

Lees meer

Simone van der Lugt
Doktersassistente

Aanwezig op:  dinsdag, donderdag en vrijdag.

Lees meer

Cindy Ruis
Doktersassistente en spreekuurondersteuner

Aanwezig op: maandag, woensdag en vrijdag.

Lees meer

Gea Welleweerd
doktersassistente

Sinds 1 december 2020 is Gea werkzaam bij ons.

Aanwezig: maandagochtend, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend. 

Ceciel Huuskes
Praktijkondersteuner somatiek

Aanwezig op: maandag, dinsdag en donderdag.

Lees meer

Diana Martena
Praktijkondersteuner somatiek

Aanwezig op: maandag, dinsdag, vrijdag.

Lees meer

Marlijn Keizer
Praktijkondersteuner Somatiek

Ik ben Marlijn Keizer en sinds januari 2021 praktijkondersteuner somatiek binnen huisartsenpraktijk Carrousel. Voorheen was ik werkzaam als wijkverpleegkundige in Nijverdal, waar ik mij heb kunnen ontwikkelen als verpleegkundige. Toch was het tijd voor wat anders! Nu mag ik mijn gedrevenheid, enthousiasme en kennis delen tijdens het spreekuur m.b.t. astma/COPD, hart- en vaatzieken en diabetes. Tot ziens!

Aanwezig op: vrijdag

Roel van Tienen
Praktijkondersteuner GGZ

Aanwezig op: dinsdag, woensdag en donderdag.

Lees meer

T. Kloosterman (bij dr. Andriessen)
Huisarts in opleiding

Dokter Kloosterman is werkzaam in de praktijk van dokter Andriessen van 1.12.2020 tot 1.1.2022

Dit in het kader van zijn laatste jaar van specialisatie tot huisarts.

Na zijn studie biologie is hij gepromoveerd in de medische microbiologie op een onderzoek naar de pneumococcen-bacterie. Daarna heeft hij geneeskunde gestudeerd in Groningen.

Hij heeft gewerkt op de SEH van de Isala en enkele maanden als verpleeghuisarts in het Zonnehuis.

Naast het werken als arts geniet hij van musiceren mn piano spelen en componeren.

Aanwezig: maandag, woensdag en vrijdag

E. van der Stee (bij dr. Jansen Holleboom)
Huisarts in opleiding

Dokter van der Stee is werkzaam in de praktijk van dokter Jansen-Holleboom van 01.06.2021 tot 15.07.2022.

Dit in het kader van haar laatste jaar van specialisatie tot huisarts.

In 2017 heeft zij haar studie geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen afgerond. Daarna heeft zij werkervaring opgedaan op de Spoedeisende Hulp in het Gelre Ziekenhuis Zutphen en in het verpleeghuis de Hartkamp in Raalte.

Naast het werken als arts geniet zij van de paardensport, koken en reizen.

Aanwezig: maandag, dinsdag en vrijdag

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Inloggen in uw medisch dossier?

Met MijnGezondheid.net kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week online zorgzaken regelen bij uw huisarts of apotheek.
Zo kunt u bijvoorbeeld online een afspraak maken, herhaalmedicatie bestellen of een bericht sturen. Hoe gemakkelijk is dat?

Meer informatie over MijnGezondheid.net